Estuditrans

TRANSitant cap a la inclusió laboral – Diagnosi sobre la realitat de les persones trans* en l’ambit laboral i educatiu

Des de Ben *Amics hem realitzat una investigació sobre les realitats de les persones trans* en l’àmbit laboral i educatiu en el context de les Illes Balears, amb la finalitat de dotar-nos d’eines útils per a lluitar contra les diferents formes de discriminació que sofreix el col·lectiu.

Aquesta investigació s’ha realitzat fent ús de tècniques quantitatives (qüestionaris) i qualitatives (entrevistes i grups focals) a través de les quals les persones trans* participants han pogut compartir les seves experiències i reflexionar en comú sobre les conclusions inicials propostes per l’equip investigador.

L’informe està disponible per a ser consultat, amb la finalitat de visibilitzar les experiències de les persones trans* i evidenciar la necessitat de transitar cap a la igualtat real del col·lectiu assegurant la seva inclusió en el mercat laboral.

dossier_transitant_cap_a_la_inclusio_laboral.pdf (23 downloads)
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options