Palma Educa

Des de Ben Amics sabem que a més de sensibilitzar a la població en general per oferir el respecte a la diversitat sexual i de gènere, és primordial incidir a la població preadolescent i adolescent. Perquè es tracta d’un període de grans canvis fisiològics, psíquics i socials que afecten la imatge i identitat del jo. Dins aquesta cerca d’una identitat personal emergeixen molts dubtes sobre molts aspectes, però el que més els preocupa són els temes relacionats amb sexualitat i afectivitat.

En els nostres dies existeixen moltes fonts d’informació on els/les adolescents poden respondre els seus dubtes, però desafortunadament aquell excés d’informació genera que hi hagi molts falsos mites. Per tant és necessari sensibilitzar i orientar als/a les joves de manera directa i amb resultats fiables.

Per aquest motiu una de les prioritats de Ben Amics és incidir a les escoles, com també a altres espais educatius. Tal com ja es va realitzar en passats cursos, continuem oferint tallers sobre “Diversitat, afectiva, sexual i de gènere” des de la web municipal Palmaeduca. L’activitat va dirigida a educació secundària, batxillerat, formació professional, educació d’adults i al públic en general.

Aquests tallers d’informació i sensibilització amb finalitat preventiva dins aquest àmbit, són també una eina per a capacitar a la ciutadania en la detecció i actuació davant estereotips masclistes que han silenciat les expressions de diversitat afectiva- sexual i de gènere, d’entendre el funcionament dels mecanismes perpetuadors del masclisme, i de la presa de consciència de la defensa del dret a la diversitat com un valor individual i social.

Els tallers de diversitat afectiva-sexual i de gènere es centren en els següents punts:

  • Introduir els conceptes de discriminació i les seves múltiples variables, prejudici, estereotip i estigma.
  • Emmarcar els processos de sociabilització basat en els rols de gènere i detectar les situacions que en deriven (el color de la roba, els jocs de nins/es, els comportaments, les expectatives que la societat volca en nosaltres). Aquest camp s’imparteix amb una perspectiva de gènere sempre adaptada al nivell educatiu al qual es dirigeix la intervenció ja que no es el mateix treballar en primària que en secundària.
  • Aclarir què significa orientació afectiva-sexual i els tipus d’orientacions sexuals existents.
  • Aclarir què significa identitat de gènere, deslligada de l’orientació, i quines existeixen.
  • Treballar els mites que els/les joves tinguin al voltant del col·lectiu LGTBI, des de que “és una qüestió de moda” fins a que “és qualque cosa antinatural”.
  • Explicar el fet de la diversitat familiar, així com els diferents models de família.
  • Sensibilitzar als/a les adolescents en matèria d’assetjament escolar, així com que el respecte a la diversitat deu ser un dels pilars de la convivència als centres educatius i al seu dia a dia.

En quant a la metodologia dels tallers, s’emmotlla a la classe/grup al qual ens dirigim adaptant en tant els continguts com les dinàmiques. Al tenir aquesta flexibilitat es requereix que els tallers siguin d’allò més participatius possible a través d’exercicis i tècniques tant grupals com individuals que permetin a l’alumnat debatre sobre aquesta temàtica i extreure les seves pròpies conclusions, ja que així aconseguim major abast i fixació dels continguts. El nostre enfocament parteix del fonament dels Drets Humans com a suport fonamental basats en la Igualtat, el Respecte i la Diversitat en la qual convivim.

Per rebre més informació sobre el projecte pots contactar-nos a:

E-mail: areaeducacion@benamics.com

Telèfon i WhatsApp: +34 692 050 987

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options