Red Educa

El projecte Red Educa tracta de donar una resposta integral per a prevenir o tractar els conflictes escolars derivats de situacions de discriminació, assetjament i exclusió social per raó d’orientació sexual i/o identitat de gènere. Així mateix implementa, mitjançant una xarxa de treball, estratègies per a treballar la diversitat en les aules, la participació de la comunitat educativa i les famílies, així com la responsabilitat de les administracions en aquest procés.

Objectiu general

Combatre l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual i/o identitat de gènere en les Illes Balears.

Objectius específics

Facilitar suport i orientació a l’alumnat de tots els nivells educatius de les Illes Balears que mostri dificultats per a integrar la diversitat afectiva-sexual i de gènere, sigui la seva o de la resta de les seves companyes o companys, fomentant actituds de respecte als drets humans a través del coneixement, el respecte de referents positius no sexistes i la participació dins l’aula.

Informar i sensibilitzar als i les professionals, futurs/es professionals i famílies respecte a la diversitat afectiva-sexual i de gènere, els conflictes derivats de la falta de respecte cap a ella, sobre com educar en la diversitat i la normativa general i educativa en matèria de diversitat afectiva-sexual i de gènere, entre altres coses.

Fomentar la veritable inclusió social de la joventut LGTBI, a través d’espais de socialització i informació alternatius, que cobreixi les necessitats específiques d’aquest col·lectiu.

Metodologia

El projecte consisteix en la realització de tallers amb una durada d’1 hora a 3 sessions (s’adapta en funció de disponibilitat i necessitats del centre educatiu i del grup) que abasta els següents conceptes:

  • Diversitat familiar.
  • Orientacions sexuals.
  • Identitats de gènere.
  • Homofòbia, Lesbofòbia, Transfòbia i Bifòbia.
  • Assetjament escolar per orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.
  • Mites sobre la sexualitat.
  • Rols de gènere.

Amb la utilització de recursos educatius, tals com material audiovisual i material imprès, es facilita la comprensió dels conceptes que es transmeten i es sensibilitza sobre la realitat LGTBI.

Aquest servei es dirigeix a tota la comunitat educativa, ja sigui des de l’educació formal o no formal. També disposem de tallers per a famílies i/o professionals.

Per rebre més informació sobre el projecte pots contactar-nos a:

E-mail: areaeducacion@benamics.com

Telèfon i WhatsApp: +34 692 050 987

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options