Escola online

Escola online

L’objectiu de l’escola online és introduir la perspectiva de la diversitat sexual i gènere a través de la formació i la sensibilització adequada de lxs professionals contempladxs en la llei 8/2018, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la LGTBifobia, que garanteixi el tracte adequat i de qualitat basat en el respecte.

Específicament, l’escola online cerca:

  • – Afavorir la comprensió i la sensibilització del personal d’àmbits sensibles sobre la realitat del col·lectiu LGTBI respecte a les seves necessitats, les conductes i pràctiques discriminatòries i la violència per raó de LGTBIfobia.
  • – Conscienciar sobre la necessitat d’incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’àmbit públic.
  • – Informar i assessorar aquest personal sobre el marc jurídic relatiu als drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, amb especial referència a la llei 8/2016, de 30 de maig de les Illes Balears.
  • – Dotar d’eines a aquest personal per a incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere als seus llocs de treball i en el desenvolupament de les seves funcions.
  • – Apoderar i potenciar referents LGTBI i promoure les bones pràctiques públiques.

La formació està contemplada en dos mòduls; El primer mòdul està orientat a aprendre i integrar el coneixement de la terminologia bàsica del col·lectiu LGTBI, així com les seves necessitats específiques. Considerem que no és possible un exercici de sensibilització efectiva sense la comprensió i l’aprenentatge d’uns certs aspectes de la diversitat sexual i de gènere. És indispensable cursar aquest mòdul per a poder aplicar després aquest coneixement en el segon mòdul que estaria més encaminat a conèixer el marc legal en temes LGTBI, així com les especificitats en matèria LGTBI en cada àmbit: educació, àmbit laboral, àmbit jurídic, serveis socials i àmbit municipal.

 

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options