Estudi pilot realitzat per Ben Amics

Posted in: Ben Amics, Educació
Tags:

Estudiants de Balears de totes les orientacions sexuals declaren sentir-se més insegures/us entre els seus companys que entre les seves companyes

Un estudi pilot realitzat per Ben Amics revela diferències de gènere entre alumnes en la percepció de la diversitat afectiva-sexual.

La majoria d’estudiants de secundària de Balears declara sentir-se més “segur/a” amb  companyes que amb companys. És una de les conclusions rellevants que llança l’informe Joves davant la diversitat sexual i de gènere. Estudi pilot sobre les percepcions i actituds de la joventut davant l’orientació afectiva-sexual i identitat de gènere, realitzat per Ben Amics com a resultat de la recerca que va dur a terme l’entitat des de finals de 2018.

Es tracta d’un estudi pilot i exploratori que busca aproximar-se a l’actitud i percepció que tenen els i les estudiants d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de Mallorca (Palma i altres zones de l’illa) davant la diversitat sexual i de gènere i indagar en la reacció contra la LGTBIfòbia en els centres educatius. L’educació té el repte ara de socialitzar d’una forma tal en què, d’una banda, la discriminació desaparegui i, per una altra, l’acompanyament, suport, cura i confiança no tinguin un gènere associat.

Basat en una metodologia quantitativa que utilitza la tècnica de l’enquesta, l’estudi apunta resultats rellevants des de la perspectiva de gènere, concretament diferències entre nois i noies (que s’identificaren amb el gènere masculí i femení, respectivament). En aquest sentit, l’estudi assenyala clares diferències de gènere en molts aspectes. D’altra banda, també mostra que continuen existint actituds obertament LGTBIfobes a les aules i una cosa molt interessant que denota és l’enorme falta de referències LGTBI entre el personal docent, especialment quan l’alumnat percep que el tracte a persones LGTBI és més injust a l’institut i que el professorat manca d’eines per a vèncer les violències.

Amb tot, l’informe està disponible per a ser consultat, esperant que convidi a la reflexió i al debat i que pugui contribuir en la lluita contra la discriminació cap al col·lectiu LGTBI, en el marc de l’aprovació de la llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la LGTBIfòbia. En definitiva, la finalitat última de la difusió de l’informe és sensibilitzar a totes les persones implicades en l’educació sobre la realitat de joves LGTBI, ja que el coneixement de les possibles situacions de bullying és fonamental per a establir línies estratègiques eficaces per a combatre-les. L’important és impulsar la recerca, perquè diagnosticar una situació problemàtica aporta pistes de com solucionar-la, i tractar d’unir forces i compartir recursos i eines per a vèncer la LGTBIfòbia, que no és sinó una xacra social, que ens allunya de ser una societat sostenible i coherent amb els drets humans.

dossier_jovenes_diversidad_sexual_y_genero.pdf (486 downloads)
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options