Què és Ben Amics?


Ben Amics, Asociación Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual de las Islas Baleares és una associació sense ànim de lucre constituïda des de l’any 1991 i registrada legalment en 1994 que combat la situació de discriminació legal i marginació social que sofreixen les persones del col·lectiu LGTBI. Som un equip de persones que treballa per aconseguir la plena igualtat i el respecte de la societat a la diversitat afectiu-sexual.

Els nostres objectius són:

 • Denúncia de l’homofòbia, defensant la igualtat social i jurídica del fet homosexual i la fi de tota discriminació per motius d’orientació o identitat sexual en tots els àmbits: social, educatiu, mitjans de comunicació, laboral… en la nostra societat i en qualsevol part del món.
 • Promoció de la salut i prevenció del virus de la SIDA i altres infeccions de transmissió sexual al nostre àmbit. Lluita contra tota discriminació cap a les persones que viuen amb el VIH.
 • Prestació de serveis, iniciatives culturals, lúdiques, de formació… tot des del foment de la solidaritat i el voluntariat. Volem crear espais de trobada per a la comunitat gai, lèsbica, transexual i bisexual.

 

Per aconseguir aquests objectius Ben Amics realitza diferents activitats, com la Setmana de l’Orgull LGTBI, tallers de sexe més segur, xerrades sobre diversitat sexual i de gènere, taules informatives, visites culturals, excursions, cicles de cinema, repartiment de preservatius,

 • Serveis:
  • Servei d’Atenció i Assessorament Social – SAAS per al col·lectiu LGTBI.
   • Atenció Psicològica
   • Assessorament jurídic
  • Programa d’Orientació i Suport a Joves LGTB
  • Tallers per treballar la diversitat sexual i de gènere a les Aules. Adaptem els continguts a les necessitats de cada grup.
  • Formació de Formadors en diversitat sexual i de gènere.

 

Ben Amics forma part de:

ILGA (International Lesbian Gai Association)
L’Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex és una federació mundial de grups nacionals i locals dedicats a aconseguir la igualtat de drets per a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex (LGBTI) a tot el món. Fundada en 1978, avui té més de 670 organitzacions membre. Cada continent i més de 110 països estan representats. Els grups membres de ILGA van des de col·lectius petits a agrupacions d’abast nacional i ciutats senceres. ILGA és al dia d’avui l’única federació comunitària no governamental sense finalitats de lucre dedicada a instal·lar el problema de la discriminació sexual com un tema mundial.
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales és el referent més important del moviment associatiu gai, lèsbic, transexual i bisexual de l’Estat Español. Per història, per trajectòria, per estructura, per nombre d’associacions que la integren, per les aportacions fetes en aquests anys podem fer aquesta afirmació. Abans de res, un espai de coordinació i intercanvi per al moviment associatiu lgtb. Més de 30 associacions, de tot tipus, de ciutats grans i petites, de gairebé totes les comunitats autònomes, d’estudiants, de joves, d’esportistes, de lesbianes, de gais, de transexuals, de bisexuals… estem compartint recursos i activitats.
CJIB (Consell de Joventut de les Illes Balears)
El Consell de Joventut dels Illes Balears és una entitat de dret pública amb personalitat pròpia a la qual li correspon, entre uns altres, el foment de l’associacionisme juvenil i la relació i comunicació entre les organitzacions juvenils i entitats interasociativas, així com la promoció d’activitats participatives i la proposta als poders públics de mesures afavoridores del objectiu descrit.
TPS. Taula per la Sida
Plataforma autonómicaque reuneix entitats que lluiten contra l’epidèmia del VIH/SIDA a les nostres illes. La plataforma està formada per Ben Amics, ALAS, Creu Roja Joventut, Metges del Món y Asociación Siloé.
Consell de participació de les Dones de les Illes Balears
El Consell dels Dons ho formen associacions de dones de diferents àmbits, amb diferents necessitats, àrees d’interès i activitats. Ens uneix la determinació per canviar la situació de precarietat que sofreixen les dones en els àmbits com l’ocupació, la formació, la violència, la salut, la conciliació, l’atenció de persones depenents… El nostre objectiu és sensibilitzar, dinamitzar, assessorar i canalitzar enfront de l’Administració, les necessitats socials de les dones; estar presents en la presa de decisions, fer que s’escoltin les nostres demandes i reivindicacions, potenciar i millorar la participació de les dones en el desenvolupament polític, social, laboral, econòmic i cultural.
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options