Què és Ben Amics?


Ben Amics – Associació Lesbiana, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual de les Illes Balears és una associació sense ànim de lucre constituïda des del’any 1991 i registrada legalment en 1994 que combat la situació de discriminació legal i marginació social que sofreixen les persones del col·lectiu LGTBI. Som un equip de persones que treballa per aconseguir la plena igualtat i el respecte de la societat cap a la diversitat afectiva-sexual y de gènere.

Els nostres objectius són:

 • – Denúncia de la LGTBIfòbia, defenent la igualtat social i jurídica de la realitat LGTBI i la fi de tota discriminació per motius d’orientació afectiva-sexual i identitat de gènere en tots els àmbits: social, educatiu, mitjans de comunicació, laboral… a la nostra societat i, més específicament, dins el territori de la nostra comunitat autònoma.
 • – Promoció de la salut y lluita contra tota discriminació cap a les persones que viuen amb el VIH.
 • – Prestació de serveis, iniciatives lúdiques, de formació i sensibilització; tot des de el foment de la solidaritat i el voluntariat. Volem crear espais de trobada per a la comunitat lèsbica, gai, trans, bisexual i intersexual.

Per a aconseguir aquests objectius, Ben Amics realitza diferents activitats: el mes de l’Orgull LGTBI, tallers i xerrades sobre diversitatafectiva-sexual i de gènere, taules informatives, excursions, cicles de cinema, campanyes de sensibilització, trobades per a joves diversxs, etc.

Serveis:

 • – Servei d’Atenció i Assessorament Social (SAAS) per al col·lectiu LGTBI.
  • Atenció Psicològica
  • Assessorament jurídic
  • Programa d’Orientació i Suport a Joves LGTBI
 • – Tallers per treballar la diversitat afectiva-sexual i de gènere tant dins de l’àmbit de l’educació formal como de la no formal. Adaptem els continguts a les necessitats de cada grup.
 • – Formació de professionals en matèria de diversitat afectiva-sexual y de gènere.

Ben Amics forma part de:

ILGA (International Lesbian Gai Association)
La Asociación Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans e Intersex és una federació mundial de grups nacionals i locals dedicats a aconseguir la igualtat de drets per a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans e intersex (LGTBI) en tot el món. Fundada en 1978, avui té més de 670 organitzacions membre. Cada continent i més de 110 països estan representats. Els grups membres de ILGA van des de col·lectius petit a agrupacions d’abast nacional i ciutats senceres. ILGA és a dia d’avui l’única federació comunitària no governamental sense ànims de lucre dedicada a instal·lar el problema de la discriminació sexual com un tema mundial.
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales és el referent més important del moviment associatiu gai, lèsbic, trans i bisexual de l’Estat Espanyol. Per història, per trajectòria, per estructura, per número d’associacions que la integren, per les aportacions fetes dins aquests anys podem fer aquesta afirmació. Abans que res, un espai de coordinació i intercanvi per al moviment associatiu LGTBI. Més de 30 associacions, de tot tipus, de ciutats grosses i petites, de quasi totes les comunitats autònomes, d’estudiants, de joves, d’esportistes, de lesbianes, de gais, de trans, de bisexuals… estem compartint recursos i activitats.
CJIB (Consell de Joventut de les Illes Balears)
El Consell de la Joventut de les Illes Balears és una entitat de dret pública amb personalitat pròpia a la qual li correspon, entre altres, el foment de l’associacionisme juvenil i la relació i comunicació entre les organitzacions juvenils i entitats interassociatives, així com la promoció d’activitats participatives i la proposta als poders públics de mesuresafavoridores de l’objectiu descrit.
TPS. Taula per la Sida
Plataforma autonòmica que reuneix entitats que lluiten contra l’epidèmia del VIH/SIDA a la nostra comunitat autònoma. La plataforma està formada per Ben Amics, ALAS, Creu Roja Joventut, Metges del Món i Associació Siloé.
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options