Diversxs

Diversxs és un projecte que consisteix en un conjunt d’activitats de sensibilització, difusió de drets, socialització i informació en relació al col·lectiu LGTBI. Dites activitats abasten des de la pura visibilitat, així com la realització de taules informatives a peu de carrer que ens permetin sensibilitzar a la ciutadania, tallers, conferències i d’altres activitats de socialització per amb al col·lectiu amb la finalitat d’aprofitar els espais d’oci per a la difusió i transmissió d’informació respecte als seus propis drets.

Les activitats es desenvolupen dins el context del desconeixement i la desinformació de la societat respecte al propi col·lectiu LGTBI, com del mateix mode que les pròpies persones LGTBI sofreixen del desconeixement sobre els seus propis drets, de com fer-los valer i els recursos als quals poden accedir. A més, partim d’un major desconeixement sobre realitats més específiques com les identitats trans* o la intersexualitat, per això destaquem la visibilitat dels col·lectius més vulnerables.

Així doncs, Diversxs pretén pal·liar els efectes de la desinformació i desconeixement, una de les causes de l’estigma i prejudici cap a Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals, per a evitar possibles situacions de discriminació i fomentar una actitud positiva cap als drets de LGTBI, a més de generar consciència dins els sinus del col·lectiu LGTBI sobre el seus drets i la importància d’exigir-los i d’accedir als serveis i recursos específics i generals en igualtat d’oportunitats i condicions.

Les activitats de Diversxs abasten els diferents dies identitaris i emblemàtics que giren al voltant de la diversitat afectiva-sexual i de gènere:

 • – 8 de març: dia internacional de la Dona
 • – 15 de març: dia de la Visibilitat Trans
 • – 26 d’abril: dia de la Visibilitat Lèsbica
 • – 15 de maig: dia internacional de la Família Diversa
 • – 17 de maig: dia mundial contra la LGTBIfòbia
 • – 28 de juny: dia de l’Orgull LGTBI
 • – 12 d’agost: dia internacional de la Joventut
 • – 23 de setembre: dia de la Bisexualitat
 • – 3er cap de setmana d’octubre: per la Despatologització Trans
 • – 8 de novembre: dia de la Solidaritat Intersexual
 • – 10 de desembre: dia dels Drets Humans
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options