SOIS LGTBI+

El Servei d’Orientació, Informació i Sensibilització per a joves lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (SOIS LGTBI+) és un servei complet que comprèn intervenció individual, grupal i comunitària.

L’atenció individual consisteix en sessions amb lxs joves que necessitin suport, informació o assessorament en temàtiques relacionades amb la sortida de l’armari, dubtes sobre la seva pròpia identitat de gènere o sobre la seva orientació sexual, problemes familiars lligats a aquestes temàtiques i un llarg etcetera. És interessant que els centres conegueu el servei de cara a detectar certs casos que considereu que necessiten d’un suport més individual o específic, o fins i tot davant demandes directes de l’alumnat.

La intervenció grupal a través del grup de suport, un grup reduït de joves LGTBI+ que volen/necessiten treballar altres temes concrets com poden ser l’autoestima, les relacions sanes, la comunicació assertiva etc. Consisteix a quedar una vegada al mes per treballar aquestes temàtiques, ja sigui a través de la paraula o de dinàmiques i activitats.

La persona responsable de l’atenció individual i de les activitats grupals de suport és Marta B. Egea, psicòloga de l’entidad. Podeu contactar amb ella a través de sois@benamics.com o al 685 654 142.

La intervenció grupal d’oci i temps lliure consisteix en la dinamització de joves LGTBI+ a través del grup jove de l’entitat. Es realitzen activitats d’oci i temps lliure com campaments, excursions i trobades. L’objectiu d’aquesta àrea d’intervenció és la creació de xarxa entre persones que comparteixin experiències vitals similars. En molts casos les joves LGTBI demanden grups de persones amb les qui compartir vivències i experiències; i combatre així la sensació de solitud, o de ser “les úniques” que passen per determinades situacions vitals.

La intervenció comunitària és aquella que es duu a terme pròpiament en els centres educatius per tal de contribuir a generar escoles més inclusives i erradicar la LGTBIfòbia en els centres. Consisteix en realitzar formació a professorat, alumnat i famílies/AMIPAS en matèria de diversitat sexual i gènere.

TIPUS D’INTERVENCIÓ NOMBRE DE SESSIONS*
Tallers a alumnat en diversitat sexual i gènere (DSG) 3 sessions d’1 hora
Formacions a professorat sobre com introduir la perspectiva de la DSG a l’aula 3 sessions de 2 hores / 2 sessions de 3 hores
Assessorament a professionals de l’àmbit educatiu formal i no formal Subjecte a les necessitats del centre
Tallers a famílies/AMIPAS 1 sessió d’1 hora i mitja

*El nombre d’intervencions i hores queda subjecte a les necessitats i a la disponibilitat del centre, entenent sempre que el plantejat des de Ben Amics seria l’òptim de cara a treballar transversalment la perspectiva de la diversitat sexual i gènere i lluitar contra la LGTBIfobia.

Les persones encarregades de la intervenció grupal i d’ocio i temps lliure i de la intervenció comunitària son Mariona Moranta i Sheyla Nuñez, educadora social i monitora de l’entitat. Les persones interessades a participar en les activitats grupals d’oci poden contactar a través de jovenes@benamics.com o al 692 050 987

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options