I DIADA BENÉFICA DE PÀDEL LGTBI+
2 JUNY 2024

Consulta las tablas de resultados

Protocol d'atenció integral a persones intersex

L’objecte del Protocol és garantir els drets i el bon tracte de les persones intersexuals (amb un desenvolupament sexual diferent -DSD-) de les Illes Balears mitjançant l’establiment d’itineraris informatius, orientadors i terapèutics des d’un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari, amb la finalitat d’oferir una atenció integral a les persones intersexuals i les seves famílies d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

Protocolo de atención integral a personas intersex

El objeto del Protocolo es garantizar los derechos y el buen trato de las personas intersexuales (con un desarrollo sexual diferente -DSD-) de las Illes Balears mediante el establecimiento de itinerarios informativos, orientadores y terapéuticos desde un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, con el fin de ofrecer una atención integral a las personas intersexuales y sus familias de acuerdo con la legislación vigente en esta materia.

Col·lectivitat i memòria

Amb la finalitat de generar una memòria col·lectiva en vers la història del moviment LGTBI, als darrers anys algunes autores han recopilat històries de vida de referents de l’activisme LGTBI que han tingut presència i rellevància al moviment des dels seus orígens fins l’actualitat.

Apoyo

¿Quieres información?

SAAS

Servicio de Atención y Asesoramiento Social al colectivo LGTBI

Colaboración

¿Quieres formar parte de Ben Amics?

Actúa

Ven, participa, difunde, asóciate o colabora con Ben Amics.

Noticias

Guías y estudios

Claustre sense armaris

Una proposta d’investigació-acció participativa envers la LGTBIfòbia cap al professorat als espais educatius.

Leyes

Guía Diversidad por Derecho

Descarga la Guía Diversidad por Derecho en PDF.

 

Servicios

SOIS LGTBI+

SOIS LGTBI+ es Servicio de Orientación, Información y Sensibilización para jóvenes lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, que comprende la intervención individual, la grupal y la comunitaria.

Haz una donación

Si deseas contribuir mediante donación para apoyar el trabajo de Ben Amics y sus actividades, puedes ingresar la cantidad que estimes oportuna a través de:

BEN AMICS ASSOCIACIÓ LESBIANA, GAI, TRANSEXUAL I BISEXUAL
Colonya, Caixa de Pollença – ES88 2056 0004 4310 0060 5921

Tu aportación es de vital importancia para mantener la estructura básica de la entidad.